Witz  o Faroźach...!     
  Faroź  na  katechizmie  sie  pyto  Pyjtra : powiedz  mi  Pyjter  kto  widzi  i  słysze  wszystko..?..Nasza  somsiatka  Klycino panie  Faroźu..!    

                                                                                                                                                       zurück