Erste kath. Kirche mit Kriegerdenkmal, erbaut 1911.

Maria-Hilf-Kirche  

             Hauptaltar der Maria - Hilf -Kirche 

        Herz-Jesu-Altar  

Altar der hl. Barbara  

Geistliche die aus der Gemeinde Sosnitza hervorgegangen sind.

1.

Pfr.Christopch Bernhard Mierzwa           Primiz 1671

11. Pfr. Antoni Tomala                  Primiz 1968 21. O. Piotr Świerczok (Ojcowie        Primiz1993
2. Pfr. Theodor Wróbel                          Primiz 25.1933   . 12. O Józef Kordek                       Primiz1975 22. Pfr. Andrzej Wandzel -                Primiz 1993
3. Pfr. Georg Marscholik -                          Primiz 1935 13. Pfr. Henryk Prygiel -                Primiz  1983 23. Pfr. Adam Kamizela                    Primiz 1994 
4. O. Cherubin Józef Albrecht                 Primiz 1934 14. Pfr. Marian Milanik -                Primiz 1983 24. Pfr. Andrzej Pytlik -                    Primiz 1997
5. O. Konstanty Piechuta-                         Primiz 1941 15. O. Bonawentura Smolka           Primiz 1983  25. Pfr. Tomasz Rafalak -                 Primiz 1997
6. Pfr. Jan Piechoczek -                            Primiz 1957 16. O. Jan Zinówko                      Primiz  1985     26. Pfr. Andrzej Śliwka                     Primiz 1999
7. Pfr.Jerzy Kowolik -                               Primiz 1959 17. O. Jan Czuba                         Primiz 1985 27. Pfr. Andrzej Boryc -                    Primiz 2000 
8. Pfr.Alojzy Joszke -                               Primiz 1959 18. Pfr. Krzysztof Tyliszczak          Primiz 1987 28.  Pfr.Grzegorz Ciuła -                   Primiz 2002
9. Pfr. Joachim Mierzwa -                         Primiz 1961 19. Pfr. Marek Lewandowski -        Primiz 1988 29. Pfr. Marcin Kazanowski -             Primiz 2002 
10. Pfr. Czesław Poloczek-                         Primiz 1965 20. Pfr. Adam Leszczyński -          Primiz  1989 30. Pfr. Adam Laszewski -                Primiz 2005   
           
     

Verstorbene Gemeindepfarrer:

   
     
 

Pfr. Amand Ballon  (1911-1928)

Pfr. Antoni Korczok (1929-1941) Pfr. Jerzy Jonienc   (1941-1986) Pfr.Brunon Ploch    (1986-2005)  

                                                                                                                                                                                             zu Sosnitza damals                     weiter