Einige Namen der Bergleute ( Personen)  die anfangs 1945 nach Russland interniert wurden.

   
                                                                              In den Jahren 1942- 43 ( zu meiner Schulzeit), 30% - 50% der Schler waren Kinder, deren Vter nach Russland interniert wurden.
   

               

           
  Banik, Paweł Ganszczyk, Feliks Kiefer, Paweł Mleczko, Robert Jzef Staniczek, Jzef Alojzy
  Bartniczek, Maksymilian Gawol, Emil Jakub Koloczek, Bernard Jan Orantek, Bernard Franciszek Stelmach, Jerzy Karol
  Bartniczek, Jerzy Wilhelm Gawol ,Eugeniusz Wiktor Kisiela. Jzef Jan Pajonczyk, Jzef Juliusz Tomala, Paweł Ryszard
  Blachut,Karl (v.7.1945-10.1949 in Krivyj Rog) *1911,1958 Gluch Alojzy Teofil Kocot Brunon Pajonczek....       (Zchenweg) Tomaszek, Albert
  Borczyk, Paweł Głowa, Wilhelm Franciszek Kollek August Panus, Ernest Tomczak, Bernard
  Czech, Jzef Florian Gogoiek, Jakub Jan Kowalski, Augustyn Piechoczek, Henryk Turzyna, Jerzy Adolf
  Chwałek, Paweł Szymon Gogula, Jan Antoni Krll, Wiktor Jan Piechoczek, Bernard Jan Tyman, Edward
  Czech, Paweł Florian Gwżdż, Tomasz Jakub Kubitzek Paul      (am Pfeiler 10 ) Piernikarczyk, Robert Walczak, Paweł
  Czech, Stanisław Hanke, Kurt Leopold Laschitza......      (am Pfeiler 16 ) Pisarczyk, Wilhelm Widera,  Paweł Ferdynand
  Czech, Erwin Hoepftner, Jzef Łaksy, Eugustyn Teofi Pietrowski, Wincenty Widera, Jakub Wiktor
  Czech, Emil Jan Kalwar Magiera, Henryk Walenty Rckert ,Franciszek Jzef Widera, Alojzy Jakub
  Czech, Robert Franciszek Kajzer Edward Marcin Makselon, Brunon Jzef Saternus, Jzef Wilezod, Paweł
  Dawid..............    (Zchenweg) Kaminski, Robert Mateja, Franciszek Schlosarek, Eryk Wisiok ,Adolf Jzef
  Dronia..............   (am Pfeiler 14 ) Kaplon Theodor    (Zechenweg) Michalik, Jan Skatuła, Marian Wojwode, Wilhelm Franciszek
  Dziwis, Jzef Jan Kendziora Jan Błażej Menarek Ernst      (am Pfeiler 14 ) Sliwka, Anton Wolny, Jan
  Fleming, Jzef Pawel Kendziora, Robert Błałej Mika, Emanuel Soborka, Konrad Wowok, Paweł Maks
  Gaida Franz   Mitas............      (am Pfeiler 16 ) Sod, Ludwik Zaborowski, Henryk Jan
 

 und viele andere deren Namen leider unbekannt sind.

   Quelle:  Historia dzielnicy i kopalni ,,Sosnica ''.  Praca zbiorowa pod kierunkiem Alfonsa Staniczka

 
zurck    
,